Prof. Wei-Chung Wang

National Tsing Hua University
Dept. of Power Mechanical Eng.
No. 101, Sec. 2, Kuang Fu Road
30013 Hsinchu, Taiwan
China-Taipei
Phone: +886-3-5721585
Fax: +886-3-5728367
Email: wcwang(at)pme.nthu.edu.tw