Prof. Antonio Huerta

Universitat Politècnica de Catalunya
Departament de Matemàtica Aplicada III
Jordi Girona
1-3 E-08034 Barcelona,
Spain
Phone: (+34) 93 401-6916
Fax: (+34) 93 401-1825
Email: antonio.huerta(at)upc.es