Prof. Daining Fang

Beijing Institute of Technology
South Zhongguancun Street, Haidian District
100081 Beijing
China
Email: fangdn(at)bit.edu.cn